เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” 2024

เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ” 2024

อ่านเพิ่มเติม
เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน "ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ 2024"

เทศกาลเดิ่นยิ้มเบิกบาน "ปิดเทอมสร้างสรรค์ เล่นบันดาลใจ 2024"

อ่านเพิ่มเติม
โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง หนุนกิจกรรมเล่นอิสระ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง หนุนกิจกรรมเล่นอิสระ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เล่นยกกำลังสุข โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง จ.นครราชสีมา เปลี่ยนวิชาการเป็นความสนุก เปิดพื้นที่ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้วยกิจกรรมเล่นอิสระ จนกลายเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการเล่น วันที่ 18 เมษายน 2566 ในยุคสังคมดิจิทัล เวลาส่วนหนึ่งของเด็กและเยาวชนจำนวนมากมักหมดไปกับหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์จนส่งผลเสียต่อสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ประกอบกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านวิชาการ ให้คุณค่ากับการเรียนพิเศษ จนทำให้เด็กต้องเสียโอกาสหนึ่งในชีวิตที่สำคัญไปนั่นก็คือ “การเล่น” อ่านเพิ่มเติม
สงกรานต์โคราช ‘ไม่ฉวยโอกาส-ไม่เสี่ยง-ไม่รุนแรง’

สงกรานต์โคราช ‘ไม่ฉวยโอกาส-ไม่เสี่ยง-ไม่รุนแรง’

อ่านเพิ่มเติม
เดิ่นยิ้มเบ่งบาน ชวนเล่นเปลี่ยนโลก

เดิ่นยิ้มเบ่งบาน ชวนเล่นเปลี่ยนโลก

อ่านเพิ่มเติม
‘โคราชยิ้ม’ เมืองน่าอยู่

‘โคราชยิ้ม’ เมืองน่าอยู่

อ่านเพิ่มเติม
คุณรู้จักเครื่องปั้นด่านเกวียนมากน้อยแค่ไหน

คุณรู้จักเครื่องปั้นด่านเกวียนมากน้อยแค่ไหน

เครื่องปั้นด่านเกวียน ได้ชื่อว่าเป็นงานปั้นขนาดใหญ่ ที่สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้พบเห็น ว่าขึ้นรูปได้อย่างไร เผาได้อย่างไร หัวใจการผลิตนั้นอยู่ที่ ด่านเกวียนมีเตาเผา ขนาดใหญ่ และเป็นเตาเผาที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบสานกันมา การรักษาคุณภาพของงานปั้นผ่านการเผาแบบดั้งเดิม ที่เก็บรักษาวิธีการอันเก่าแก่ และเป็นอัตลักษณ์นี้ คือสิ่งที่ช่างปั้น และศิลปินจากทั่วโลก ปรารถนามาเยือน เทปบันทึกภาพนี้ บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2532 โดย คุณ Louis Katz ศิลปินและนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะทำให้คุณเห็นฝีมือและการสร้างสรรค์ ที่สืบทอดต่อกันมาของชาวหมู่บ้านด่านเกวียน หมู่บ้านเครื่องปั้นที่ใหญ่ที่สุด พบกันวันที่ 19-26 ธันวาคม นี้ เราเปิดกิจกรรม ส่งเสริม Study Tour ที่จะทำให้ใครก็ตามที่มาเยือน จะเพลิดเพลินไปกับการ PLAY & LEARN ในการปั้นอย่างประทับใจ จนปรารถนาที่จะได้กลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า อ่านเพิ่มเติม
ออกแบบสื่อห้องเรียนชุมชน

ออกแบบสื่อห้องเรียนชุมชน

ที่มาของการทำห้องเรียนชุมชนบ้านคอกวัว เกิดจากการเห็นคุณค่าความสำคัญของเรื่องราว พื้นที่ ที่อยู่ในชุมชนจึงเกิดกระบวนการสำรวจชุมชนแล้วเห็นต้นทุนบ้านตัวเอง เพื่อทำเส้นทางปั่นเรียนรู้ชุมชน และปักหมุดห้องเรียนชุมชนเป็นพื้นที่เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนโดยครูภูมิปัญญาเป็นคนออกแบบสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กเยาวชนเห็นคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจในชุมชนตนเอง สร้างความร่วมมือกับครูภูมิปัญญา ชวนพัฒนาออกแบบห้องเรียนร่วมกัน โดยใช้เครื่องมือ 3 ส. (สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วม) และร่วมให้นิยามห้องเรียนร่วมกันคือ ห้องเรียนชุมชนบ้านคอกวัว เป็น ห้องเรียนที่สร้างปัญญา สร้างคุณค่าให้กับเด็กเยาวชนและคนในชุมชน ได้เรียนรู้ สืบสานสร้างสรรค์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญา อาหาร ขนม อาชีพ สุขภาพ สื่อศิลปะพื้นบ้าน ผ่านตัวบุคคลในชุมชน พื้นที่สร้างสรรค์ และกระบวนการมีส่วนร่วมลงมือทำกับครูภูมิปัญญา อ่านเพิ่มเติม
Korat : The City of Art

Korat : The City of Art

ศิลปะสร้างสังคม คนสร้างศิลปะ Korat Street Art อ่านเพิ่มเติม
Korat Art Map  2021

Korat Art Map 2021

เชื่อมต่อกับกิจกรรมทางศิลปและวัฒนธรรม อ่านเพิ่มเติม
รากราชสีมา

รากราชสีมา

รากราชสีมา สืบราก สร้างเมืองโคราช ใน รากราชสีมา ณ ถนน โพธิ์กลาง อ่านเพิ่มเติม
นักจำลองประวัติศาสตร์

นักจำลองประวัติศาสตร์

มารู้จักกับ กลุ่มนักจำลองประวัติศาสตร์กัน อ่านเพิ่มเติม