รูปภาพ

รถจักรไอน้ำการัตต์ หมายเลข 451 ขณะทำขบวนรถรวมสายตะวันออกเฉียงเหนือ ราวปี พ.ศ.2480

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ