สถานีรถไฟนครราชสีมา

รูปภาพสถานีรถไฟนครราชสีมา สมัยรัชกาลที่ 5

โรงเรียนมารีย์วิทยา โคราชในอดีต ภาพก่อนปี พ.ศ.2529

ภาพจาก - หนังสือ อนุสรณ์ 30 ปี โรงเรียนมารีย์วิทยา ปี พ.ศ.2499 - 2529

คัทเอาท์หนังเรื่อง "เพชฌฆาตสงคราม" ที่โรงหนังเฉลิมไทย โคราชในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2515

ภาพจาก - Laird Worsham

รถจักรไอน้ำการัตต์ หมายเลข 451 ขณะทำขบวนรถรวมสายตะวันออกเฉียงเหนือ ราวปี พ.ศ.2480

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ

อาคารชุณหะวัณ (สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครราชสีมา)

ภาพจาก - bpp.go.th

อุโบสถหลังเก่า วัดหนองจะบก โคราชในอดีต ราวปี พ.ศ.2549

ขอบคุณ เจ้าของภาพ - Watchaiyanan Somsith

แคสเติล(คาสเติ้ล) คลับ (Castle Club) หน้าวัดโพธิ์ ถนนสุรนารี โคราชในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2513

ภาพจาก - Gene Ponce

คุณครูและนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รุ่น13 ภาพเมื่อปี พ.ศ.2544

ขอบคุณ ภาพจาก - มิโตะ โยเฮ