รูปภาพ

อุโบสถหลังเก่า วัดหนองจะบก โคราชในอดีต ราวปี พ.ศ.2549

ขอบคุณ เจ้าของภาพ - Watchaiyanan Somsith