รูปภาพ

คุณครูและนักเรียน ชั้น ม.6 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ รุ่น13 ภาพเมื่อปี พ.ศ.2544

ขอบคุณ ภาพจาก - มิโตะ โยเฮ