รูปภาพ

แคสเติล(คาสเติ้ล) คลับ (Castle Club) หน้าวัดโพธิ์ ถนนสุรนารี โคราชในอดีต เมื่อปี พ.ศ.2513

ภาพจาก - Gene Ponce