image

คุณรู้จักเครื่องปั้นด่านเกวียนมากน้อยแค่ไหน

เครื่องปั้นด่านเกวียน ได้ชื่อว่าเป็นงานปั้นขนาดใหญ่ ที่สร้างความตื่นตะลึงแก่ผู้พบเห็น ว่าขึ้นรูปได้อย่างไร เผาได้อย่างไร หัวใจการผลิตนั้นอยู่ที่ ด่านเกวียนมีเตาเผา ขนาดใหญ่ และเป็นเตาเผาที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบสานกันมา การรักษาคุณภาพของงานปั้นผ่านการเผาแบบดั้งเดิม ที่เก็บรักษาวิธีการอันเก่าแก่ และเป็นอัตลักษณ์นี้ คือสิ่งที่ช่างปั้น และศิลปินจากทั่วโลก ปรารถนามาเยือน เทปบันทึกภาพนี้ บันทึกไว้ตั้งแต่ปี 2532 โดย คุณ Louis Katz ศิลปินและนักวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่จะทำให้คุณเห็นฝีมือและการสร้างสรรค์ ที่สืบทอดต่อกันมาของชาวหมู่บ้านด่านเกวียน หมู่บ้านเครื่องปั้นที่ใหญ่ที่สุด พบกันวันที่ 19-26 ธันวาคม นี้ เราเปิดกิจกรรม ส่งเสริม Study Tour ที่จะทำให้ใครก็ตามที่มาเยือน จะเพลิดเพลินไปกับการ PLAY & LEARN ในการปั้นอย่างประทับใจ จนปรารถนาที่จะได้กลับมาเยือนครั้งแล้วครั้งเล่า